BTV Ngọc Sơn: "Kỹ năng MC truyền hình giúp tôi rất nhiều trong việc giảng dạy và kinh doanh"

ST LIGHTHOUSE ĐI,
nhanh còn làm mc!